Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

Sự kiện nổi bật

Sự kiện Trực tiếp
ProPak Vietnam 2023
07/11 - 09/11/2023

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện trước đó

ProPak Vietnam 2022
08/11 - 10/11/2022

SECC, HCMC,

Plastics & Rubber Vietnam 2022
05/07 - 08/07/2022

SECC, Q. 7, TP.HCM, Việt Nam

SECC, Q. 7, TP.HCM, Việt Nam

FHV21 - Digital Connect
10/11 - 23/11/2021

SECC, Q.7, TP.HCM, Vietnam

Digital Connect
31/10 - 18/11/2021

Swapcard

Starup F&B Workshop
18/08 - 19/09/2021

Zoom

FOOD & HOTEL VIETNAM 2021
06/09 - 08/09/2021

SECC, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

FOOD & HOTEL VIETNAM 2019
23/04 - 25/04/2019

SECC, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

FOOD & HOTEL VIETNAM 2017
24/04 - 26/04/2017

SECC, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

FOOD & HOTEL VIETNAM 2015
20/04 - 24/04/2015

SECC, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam