ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm PLASTICS & RUBBER VIETNAM, HANOI 2023.

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng.

----------------------------

Triển lãm PLASTICS & RUBBER VIETNAM, HANOI 2023

Thời gian: 25 - 26/7/2023: 9:00 - 17:00 & 27/7/2023: 9:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế (ICE) - 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.