Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

SUZHOU JINGLE PACKAGING TECHNOLOGY CO.LTD

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Aseptic / Non Aseptic Bag in box Packaging Producer

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Hẹn gặp tại

ProPak Vietnam 2023

08/11 - 10/11/2023

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đặt lịch hẹn

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************
Liên hệ ngay