Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

CÔNG TY TNHH CON-WELL METAL (VIỆT NAM)

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Con-well Metal (Việt Nam) tọa  tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, tỉnh BR-VT, có tổng diện tích 23000 m2. Sở hữu dây chuyền sản xuất vật liệu keo Silica, sản lượng hàng năm đạt đến 1500 tấn. Gồm các máy móc thiết bị hiện đại như máy CNC, máy quang phổ, máy ép tạo hình. Sản phẩm chủ yếu gồm ống, van inox vi sinh dùng trong y học, thực phẩm tiêu chuẩn 3A, SMS, DIN.

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************
Liên hệ ngay